🔺 مدیرعامل خانه سینما: هر شکافی خیانت به صحنه فرهنگی است

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 مدیرعامل خانه سینما: هر شکافی خیانت به صحنه فرهنگی است

🔺 مدیرعامل خانه سینما: هر شکافی خیانت به صحنه فرهنگی است

🔹 مدیرعامل خانه سینما گفت: کشور، سینما و صحنه هنر راهی جز همدلی ندارد. هرفردی در هر جایی اگر به این همدلی بیافزاید خدا بیامرزتش و هرکس در هرجایی بخواهد شکافی ایجاد کند ، یقینا به صحنه فرهنگی خیانت می‌کند.

ادامه مطلب ...
popup