🔺 آثار هنرمندان سفالگر متاثر از وقایع اجتماعی است

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 آثار هنرمندان سفالگر متاثر از وقایع اجتماعی است

🔺 آثار هنرمندان سفالگر متاثر از وقایع اجتماعی است

🔹 رئیس هیات مدیره انجمن هنرمندان سفالگر ایران گفت: آثار نمایشگاه سالانه این انجمن در خلا تولید نشده است و هنرمندان اگر یک مسئله درونی هم دارند، متاثر از اتفاقات بیرونی همچون کرونا، وقایع اجتماعی و محیط زیست است.

ادامه مطلب ...
popup