🔺 استادپاکستانی: اسرائیل از شکست تحریم‌های ضدایرانی آمریکا سرخورده است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 استادپاکستانی: اسرائیل از شکست تحریم‌های ضدایرانی آمریکا سرخورده است

🔺 استادپاکستانی: اسرائیل از شکست تحریم‌های ضدایرانی آمریکا سرخورده است

🔺 استادپاکستانی: اسرائیل از شکست تحریم‌های ضدایرانی آمریکا سرخورده است

🔹 استادروابط بین الملل در پاکستان با انتقاد ازرویکرد آمریکادر قبال ایران وهمدستی بارژیم صهیونیستی علیه توافق هسته‌ای،گفت:به نظرمی‌رسد مذاکرات وین درمسیرتحول مثبت در حرکت است ونشان می‌دهدکه اسرائیل با تمام کارشکنی‌های خودعلیه برجام ازشکست تحریم‌های واشنگتن علیه تهران سرخورده می‌باشد.

ادامه مطلب ...
popup