🔺 ماجرای کارت یارانه نان

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 ماجرای کارت یارانه نان

🔺 ماجرای کارت یارانه نان

🔹 با توجه به برخی ابهامات مطرح شده درباره کارت یارانه نان و واکنشی که سازمان برنامه و بودجه به این موضوع داشته، ظاهرا قرار است متقاضی خرید نان با همان کارتی که یارانه دریافت می‌کند، پرداخت را نیز انجام دهد اما میزان پرداخت و دریافت متفاوت خواهد بود.

ادامه مطلب ...
popup