🔺 وزارت راه در تدوین اساسنامه صندوق ملی مسکن تعجیل کند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 وزارت راه در تدوین اساسنامه صندوق ملی مسکن تعجیل کند

🔺 وزارت راه در تدوین اساسنامه صندوق ملی مسکن تعجیل کند

🔹 سخنگوی کمیسیون عمران مجلس تامین منابع مالی پایدار جهت کمک به عملیاتی نمودن برنامه های بخش مسکن را از جمله اهداف مهم تشکیل صندوق ملی مسکن دانست و گفت: انتظار داریم دولت و به ویژه وزارت راه در تصویب این اساسنامه سرعت عمل بیشتری داشته باشند.

ادامه مطلب ...
popup