🔺 قفسه خواروبار فروشی‌ها در آمریکا با تشدید بحران اومیکرون خالی شد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 قفسه خواروبار فروشی‌ها در آمریکا با تشدید بحران اومیکرون خالی شد

🔺 قفسه خواروبار فروشی‌ها در آمریکا با تشدید بحران اومیکرون خالی شد

🔹 کمبود نیروی کار در آمریکا درپی تشدید بحران شیوع اومیکرون موجب عدم تناسب تولید مواد غذایی با سطح تقاضا شده که به نوبه خود منجر به خالی شدن قفسه سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌ها در سراسر این کشور شده است.

ادامه مطلب ...
popup