🔺 حذف یارانه واردات نهاده دامی به رونق تولید داخل کمک می‌کند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 حذف یارانه واردات نهاده دامی به رونق تولید داخل کمک می‌کند

🔺 حذف یارانه واردات نهاده دامی به رونق تولید داخل کمک می‌کند

🔹 رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران با بیان اینکه باید بخشی از یارانه واردات نهاده دامی را به تولید داخلی اختصاص داد تا تولید و بهره وری افزایش یابد گفت: اگر قیمت نهاده دامی واقعی باشد ظرفیت تولید داخلی وجود دارد.

ادامه مطلب ...
popup