🔺 مردم از محصول با کیفیت ایرانی استقبال می‌کند

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 مردم از محصول با کیفیت ایرانی استقبال می‌کند

🔹 یقینی گفت: مردم و مصرف کننده ـ شامل خانواده، کودک و نوجوان ـ وقتی محصول باکیفیت و مناسب با همه‎ی آن‌چیزی که برای مصرف و جذابیت شامل آشنا بودن و نقش الگو قرار داشتن را برای مخاطب را داشته باشد، حتما استقبال می‌کنند.

ادامه مطلب ...
popup