🔺 خاجی: ایران همواره از تمامیت ارضی و صلح و ثبات در سوریه حمایت می‌کند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 خاجی: ایران همواره از تمامیت ارضی و صلح و ثبات در سوریه حمایت می‌کند

🔺 خاجی: ایران همواره از تمامیت ارضی و صلح و ثبات در سوریه حمایت می‌کند

🔺 خاجی: ایران همواره از تمامیت ارضی و صلح و ثبات در سوریه حمایت می‌کند

🔹 مشاور ارشد وزیر امور خارجه تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران از تلاش‌های سازمان ملل برای تحکیم حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه، تشویق گفت وگوهای سوری _ سوری و ایجاد صلح و ثبات در این کشور همواره حمایت کرده و خواهد کرد.

ادامه مطلب ...
popup