🔺 انتظار از رسانه‌ها توجه به داشته‌ها و تولید خبر امیدبخش است

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 انتظار از رسانه‌ها توجه به داشته‌ها و تولید خبر امیدبخش است

🔺 انتظار از رسانه‌ها توجه به داشته‌ها و تولید خبر امیدبخش است

🔹 مشاور رسانه‌ای استاندار خراسان جنوبی گفت: یکی از مهمترین مشکلات حوزه رسانه در برهه کنونی، ارایه نداشته‌ها به جای داشته‌ها است و به‌ویژه در خراسان جنوبی باید به سمت تولید خبرهای مثبت و امیدآفرین برویم.

ادامه مطلب ...
popup