🔺 پیگیری طرحی برای قانونمندکردن شرکت‌ها در انجام تعهدات اجتماعی

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 پیگیری طرحی برای قانونمندکردن شرکت‌ها در انجام تعهدات اجتماعی

🔺 پیگیری طرحی برای قانونمندکردن شرکت‌ها در انجام تعهدات اجتماعی

🔹 رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال دنبال کردن طرحی مبنی بر قانونمند کردن شرکت های دولتی و خصولتی جهت انجام تعهدات اجتماعی این شرکت ها مخصوصا برای بحث محرومیت ها، حاشیه نشینی در شهرها و آسیب های اجتماعی هستیم.

ادامه مطلب ...
popup