🔺 عکاسی از کودکان فرمول ندارد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 عکاسی از کودکان فرمول ندارد

🔺 عکاسی از کودکان فرمول ندارد

🔹 یک عکاس در پاسخ به این پرسش که حد و مرز والدین برای انتشار تصاویر کودکانشان تا کجاست؟ می‌گوید: نمی‌توان درباره این امر نظر قطعی و صرف داد؛ چون پدر و مادر هم به عنوان والد، حق و انتظاراتی دارند ولی باید این را هم در نظر گرفت که یک کودک با وجود اینکه فرزند یک پدر و مادر است، اما او نیز حقوق خاص خود را دارد و ما اجازه نداریم هر عکسی از کودکمان را منتشر کنیم.

ادامه مطلب ...
popup