🔺 رونمایی از سیاست امنیت ملی جدید پاکستان با محوریت صلح و اقتصاد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 رونمایی از سیاست امنیت ملی جدید پاکستان با محوریت صلح و اقتصاد

🔺 رونمایی از سیاست امنیت ملی جدید پاکستان با محوریت صلح و اقتصاد

🔹 پاکستان برای اولین بار یک سیاست جامع امنیت ملی را که به گفته مقامات این کشور متمرکز بر صلح منطقه‌ای و ارتباطات اقتصادی است، اجرایی و تاکید کرد که خواهان بهبود مناسبات با کشور همسایه رقیبش یعنی هند است.

ادامه مطلب ...
popup