🔺 بانک‌ها وام مسکن ندهند جریمه مالیاتی می‌شوند/ سهم مسکن ۵ درصد است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 بانک‌ها وام مسکن ندهند جریمه مالیاتی می‌شوند/ سهم مسکن ۵ درصد است

🔺 بانک‌ها وام مسکن ندهند جریمه مالیاتی می‌شوند/ سهم مسکن ۵ درصد است

🔺 بانک‌ها وام مسکن ندهند جریمه مالیاتی می‌شوند/ سهم مسکن ۵ درصد است

🔹 معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: قانون جهش تولید مسکن به گونه‌ای طراحی شده است که اگر تسهیلات پرداخت نشود معادل ۲۰ درصد تسهیلات بانکی به عنوان جریمه مالیاتی باید پرداخت شود.

ادامه مطلب ...
popup