🔺 رشد ۵ درصدی تولید برق در سال ۱۴۰۰

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 رشد ۵ درصدی تولید برق در سال ۱۴۰۰

🔺 رشد ۵ درصدی تولید برق در سال ۱۴۰۰

🔹 ظرفیت نامی نیروگاه‌های کشور تا پایان آذرماه ۱۴۰۰ به ۸۶ هزار و ۲۱۵مگاوات رسیده که میزان تولید انرژی برق این نیروگاه‌ها در بازه مذکور، ۲۸۰میلیارد کیلووات ساعت بوده که نسبت به دوره مشابه در سال ۱۳۹۹ حدود ۵ درصد رشد داشته است.

ادامه مطلب ...
popup