🔺 برگزاری دوره آموزشی بین المللی حسابرسی فناوری اطلاعات به میزبانی دیوان محاسبات

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 برگزاری دوره آموزشی بین المللی حسابرسی فناوری اطلاعات به میزبانی دیوان محاسبات

🔺 برگزاری دوره آموزشی بین المللی حسابرسی فناوری اطلاعات به میزبانی دیوان محاسبات

🔺 برگزاری دوره آموزشی بین المللی حسابرسی فناوری اطلاعات به میزبانی دیوان محاسبات

🔹 دوره آموزشی بین المللی حسابرسی فناوری اطلاعات برای اعضای سازمان بین المللی اکوسای و برخی کشورهای عضو سازمان آسوسای از تاریخ ۲۷ دی ماه لغایت یکم بهمن ماه به مدت ۵ روز به میزبانی دیوان محاسبات کشورمان و به صورت وئدیو کنفرانسی برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب ...
popup