🔺 احکام ۶۲ گانه به کمک هوای پاک می‌آید

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 احکام ۶۲ گانه به کمک هوای پاک می‌آید

🔺 احکام ۶۲ گانه به کمک هوای پاک می‌آید

🔹 سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در نشستی با معاون اول رییس جمهوری ۶۲ حکم در زمینه هوای پاک مورد بررسی گرفت که تاکنون ۳۵ حکم نهایی شده است، در این احکام وظایف دستگاه ها، میزان اعتبار و زمان اجرای برنامه ها در راستای کاهش آلودگی هوا مشخص شده است.

ادامه مطلب ...
popup