🔺 مشکلات اجرایی شدن مصوبه سنجش و پذیرش چیست؟

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 مشکلات اجرایی شدن مصوبه سنجش و پذیرش چیست؟

🔺 مشکلات اجرایی شدن مصوبه سنجش و پذیرش چیست؟

🔹 دکتر منصور کبگانیان ضمن تاکید بر مشکلات اجرایی شدن مصوبه سنجش و پذیرش اظهار داشت: مهم‌ترین مشکل در زمینه اجرایی شدن مصوبه "سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)، هوشمند سازی امتحانات است که طرح مناسبی را ریاست سازمان سنجش و پذیرش کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارایه دادند بنابراین امتحانات با استفاده از فناوری اطلاعات، هوشمندسازی، ارایه و تصحیح سئوالات تشریحی کاملا در محیط امن و بدون خطا انجام خواهد شد البته تعارضی بین مناطق مختلف وجود دارد که با هوشمندسازی رفع خواهد شد.

ادامه مطلب ...
popup