🔺 برنامه‌ریزی برای نصب ماهانه یک میلیون کنتور هوشمند از ۱۴۰۱

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 برنامه‌ریزی برای نصب ماهانه یک میلیون کنتور هوشمند از ۱۴۰۱

🔺 برنامه‌ریزی برای نصب ماهانه یک میلیون کنتور هوشمند از ۱۴۰۱

🔺 برنامه‌ریزی برای نصب ماهانه یک میلیون کنتور هوشمند از ۱۴۰۱

🔹 مدیرکل هوشمندسازی و فناوری‌های نوین شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران( توانیر) گفت: براساس برنامه‌ریزی انجام شده سرعت نصب کنتورهای هوشمند افزایش خواهد یافت، به گونه ای که از سال آینده ماهانه یک میلیون کنتور نصب خواهد شد.

ادامه مطلب ...
popup