🔺 عادی سازی روابط خارطوم - تل آویو؛ هیاتی از رژیم صهیونیستی وارد خارطوم شد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 عادی سازی روابط خارطوم - تل آویو؛ هیاتی از رژیم صهیونیستی وارد خارطوم شد

🔺 عادی سازی روابط خارطوم - تل آویو؛ هیاتی از رژیم صهیونیستی وارد خارطوم شد

🔺 عادی سازی روابط خارطوم - تل آویو؛ هیاتی از رژیم صهیونیستی وارد خارطوم شد

🔹 به دنبال اذعان عبدالفتاح البرهان رئیس شورای حاکم بر سودان به شرط واشنگتن برای رفع تحریم‌ها علیه این کشور با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، هیاتی از رژیم صهیونیستی امروز چهارشنبه وارد خارطوم شد.

ادامه مطلب ...
popup