🔺 بازدید شبانه نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس از وضعیت سطح شهر خاش در بارندگی

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 بازدید شبانه نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس از وضعیت سطح شهر خاش در بارندگی

🔺 بازدید شبانه نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس از وضعیت سطح شهر خاش در بارندگی

🔹 نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس باحضور در سطح شهر خاش ،ضمن بررسی وضعیت معابر و کانال ها از نزدیک، بر رفع مشکلات موجود و لزوم فراهم نمودن تمهیدات کافی مبنی بر هدایت و مهار رواناب ها در سطح شهر تاکید کرد.

ادامه مطلب ...
popup