🔺 معاون وزیر: مازندران تنها استان دارای طرح ویژه شهرسازی است

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 معاون وزیر: مازندران تنها استان دارای طرح ویژه شهرسازی است

🔺 معاون وزیر: مازندران تنها استان دارای طرح ویژه شهرسازی است

🔹 معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران گفت: مازندران تنها استان دارای طرح ویژه شهرسازی استانی است، اما برای اجرای این طرح گامی در استان برداشته نشده است که امیدواریم در دوره جدید مدیریت استانی شاهد پیگیری برای اجرای این طرح باشیم.

ادامه مطلب ...
popup