🔺 وزیر حقوق بشر پاکستان از گزارش‌های جانبدارانه گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران انتقاد کرد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 وزیر حقوق بشر پاکستان از گزارش‌های جانبدارانه گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران انتقاد کرد

🔺 وزیر حقوق بشر پاکستان از گزارش‌های جانبدارانه گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران انتقاد کرد

🔺 وزیر حقوق بشر پاکستان از گزارش‌های جانبدارانه گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران انتقاد کرد

🔹 وزیر امور حقوق بشر پاکستان با محکومیت سکوت قدرت‌های غربی از جمله آمریکا در قبال نقض حقوق مسلمانان جهان و تاکید بر فعال‌تر شدن سازمان همکاری اسلامی برای حمایت از مسلمین، از گزارش‌های جانبدارانه گزارشگر ویژه حقوق بشر درباره جمهوری اسلامی ایران به شدت انتقاد کرد.

ادامه مطلب ...
popup