🔺 دستور بایدن برای جلوگیری از درز اخبار کمک‌های اطلاعاتی آمریکا به اوکراین

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 دستور بایدن برای جلوگیری از درز اخبار کمک‌های اطلاعاتی آمریکا به اوکراین

🔺 دستور بایدن برای جلوگیری از درز اخبار کمک‌های اطلاعاتی آمریکا به اوکراین

🔺 دستور بایدن برای جلوگیری از درز اخبار کمک‌های اطلاعاتی آمریکا به اوکراین

🔹 رسانه های آمریکایی گزارش دادند جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا اخیراً به مقامات ارشد امنیت ملی خود گفته است که افشای اطلاعات در مورد چگونگی اشتراک گذاری اطلاعاتی آمریکا با اوکراین مفید نیست و باید متوقف شود.

ادامه مطلب ...
popup