🔺 حمایت از اقدام دولت در اصلاح ارز ترجیحی/ اقدام دولت در یکسان‌سازی قیمت ارز، کار بزرگی است

Loading fehamnews خبر فهام
 
قدرت گرفته از فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 حمایت از اقدام دولت در اصلاح ارز ترجیحی/ اقدام دولت در یکسان‌سازی قیمت ارز، کار بزرگی است

🔺 حمایت از اقدام دولت در اصلاح ارز ترجیحی/ اقدام دولت در یکسان‌سازی قیمت ارز، کار بزرگی است

🔺 حمایت از اقدام دولت در اصلاح ارز ترجیحی/ اقدام دولت در یکسان‌سازی قیمت ارز، کار بزرگی است

🔹 نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر حمایت از اقدام دولت در اصلاح ارز ترجیحی گفت: اقدام دولت برای اینکه ارز را به سمت تک‌نرخی ببرد و یارانه‌ها را هدفمند کند بخصوص در اصلاح ارز ۴۲۰۰ خوب است.

ادامه مطلب ...
popup