🔺 نماینده ولی فقیه درسپاه ماسال:مسئولان بجای شعار، انقلابی خدمت کنند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 نماینده ولی فقیه درسپاه ماسال:مسئولان بجای شعار، انقلابی خدمت کنند

🔺 نماینده ولی فقیه درسپاه ماسال:مسئولان بجای شعار، انقلابی خدمت کنند

🔺 نماینده ولی فقیه درسپاه ماسال:مسئولان بجای شعار، انقلابی خدمت کنند

🔹 مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه ماسال با بیان اینکه دلایل متعددی باعث شده درکشور مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وجود داشته باشد، گفت: مسئولان برای پیشرفت وحل مشکلات مردم بجای شعارها و سخنرانی های زیبا و انقلابی، باید عمل زیبا و انقلابی داشته باشند.

ادامه مطلب ...
popup