🔺 سخنان رئیس‌جمهور درخصوص تخصیص یارانه نقدی صادقانه بود

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 سخنان رئیس‌جمهور درخصوص تخصیص یارانه نقدی صادقانه بود

🔺 سخنان رئیس‌جمهور درخصوص تخصیص یارانه نقدی صادقانه بود

🔹  رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران سخنان رئیس‌جمهوری را صادقانه دانست و گفت: مباحث مطرح شده از سوی رییس جمهوری چند نکته حائز اهمیت بود و نکته مهمتر اینکه با مردم روراست صحبت کرد.

ادامه مطلب ...
popup