🔺 سخنان رئیس‌جمهور، پیام آرامش به بازار و فعالان اقتصادی بود

Loading fehamnews خبر فهام
 
قدرت گرفته از فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 سخنان رئیس‌جمهور، پیام آرامش به بازار و فعالان اقتصادی بود

🔺 سخنان رئیس‌جمهور، پیام آرامش به بازار و فعالان اقتصادی بود

🔺 سخنان رئیس‌جمهور، پیام آرامش به بازار و فعالان اقتصادی بود

🔹 نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت: تصمیم دولت در زمینه اصلاح نظام یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی جزو اقدامات بسیار مثبت و درست تلقی می شود و با اجرای آن منشأ رانت هایی که به دنبال این اقدام دولت قبل ایجاد شده بود، از بین خواهد رفت.

ادامه مطلب ...
popup