🔺 اقدام شجاعانه‌ دولت برای جراحی اقتصادی/ سخنان صادقانه رئیس‌جمهور بسیار مناسب بود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 اقدام شجاعانه‌ دولت برای جراحی اقتصادی/ سخنان صادقانه رئیس‌جمهور بسیار مناسب بود

🔺 اقدام شجاعانه‌ دولت برای جراحی اقتصادی/ سخنان صادقانه رئیس‌جمهور بسیار مناسب بود

🔺 اقدام شجاعانه‌ دولت برای جراحی اقتصادی/ سخنان صادقانه رئیس‌جمهور بسیار مناسب بود

🔹 عضو کمسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با بیان اینکه اقدام رئیس‌جمهور برای سخن گفتن با مردم اقدامی بسیار مناسبی بود، گفت: دولت سیزدهم می‌خواهد سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را اصلاح کند که اقدام شجاعانه‌ای است.

ادامه مطلب ...
popup