🔺 مردم به دولت در جراحی اقتصاد اعتماد کنند/ دولت قبل با عافیت طلبی ارز ترجیحی را اصلاح نکرد

Loading fehamnews خبر فهام
 
قدرت گرفته از فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 مردم به دولت در جراحی اقتصاد اعتماد کنند/ دولت قبل با عافیت طلبی ارز ترجیحی را اصلاح نکرد

🔺 مردم به دولت در جراحی اقتصاد اعتماد کنند/ دولت قبل با عافیت طلبی ارز ترجیحی را اصلاح نکرد

🔺 مردم به دولت در جراحی اقتصاد اعتماد کنند/ دولت قبل با عافیت طلبی ارز ترجیحی را اصلاح نکرد

🔹 کارشناس اقتصادی گفت: آیت الله رئیسی به همه قول هایی که به مردم داده عمل کرده ودر مقابل از مردم درخواست کردند که در مسیر این جراحی بزرگ اقتصاد و اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی به دولت اعتماد کنند.

ادامه مطلب ...
popup