🔺 مجلس از شجاعت دولت در توزیع عادلانه یارانه‌ها حمایت می‌کند/ کارشناسان اقتصادی رئیس‌جمهور را تحسین می‌کنند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 مجلس از شجاعت دولت در توزیع عادلانه یارانه‌ها حمایت می‌کند/ کارشناسان اقتصادی رئیس‌جمهور را تحسین می‌کنند

🔺 مجلس از شجاعت دولت در توزیع عادلانه یارانه‌ها حمایت می‌کند/ کارشناسان اقتصادی رئیس‌جمهور را تحسین می‌کنند

🔺 مجلس از  شجاعت دولت در توزیع عادلانه یارانه‌ها حمایت می‌کند/ کارشناسان اقتصادی رئیس‌جمهور را تحسین می‌کنند

🔹 نماینده مردم تبریز در مجلس با بیان اینکه نمایندگان مردم در خانه ملت از شجاعت دولت در توزیع عادلانه یارانه‌ها حمایت می‌کند، گفت: گفت‌وگوی تلویزیونی رئیس‌جمهور با مردم، امید آفرین بود.

ادامه مطلب ...
popup