🔺 مجلس و دولت برای هدفمندی یارانه‌ها اتفاق نظر دارند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 مجلس و دولت برای هدفمندی یارانه‌ها اتفاق نظر دارند

🔺 مجلس و دولت برای هدفمندی یارانه‌ها اتفاق نظر دارند

🔺 مجلس و دولت برای هدفمندی یارانه‌ها اتفاق نظر دارند

🔹 سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رانت خواران ارزی در دولت گذشته مخالف هدفمندی یارانه‌ها هستند، گفت: جراحی اقتصادی دولت در ارز ۴۲۰۰ تومانی با همکاری مجلس و دولت به درستی انجام خواهد شد.

ادامه مطلب ...
popup