🔺 سرپرست حوضه آبریز رودخانه زاینده‌رود و حوضه‌های جنوب غربی فلات معرفی شد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 سرپرست حوضه آبریز رودخانه زاینده‌رود و حوضه‌های جنوب غربی فلات معرفی شد

🔺 سرپرست حوضه آبریز رودخانه زاینده‌رود و حوضه‌های جنوب غربی فلات معرفی شد

🔺 سرپرست حوضه آبریز رودخانه زاینده‌رود و حوضه‌های جنوب غربی فلات معرفی شد

🔹 با حکم معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، «علیرضا الماسوندی» معاون تلفیق و امور تنظیم‌گری شرکت مدیریت منابع آب ایران، با حفظ سمت به عنوان سرپرست حوضه آبریز رودخانه زاینده‌رود و حوضه‌های جنوب غربی فلات منصوب شد.

ادامه مطلب ...
popup