🔺 اجرای مصوبه خودرویی مجلس حباب قیمتی خودروها را کاهش می‌دهد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 اجرای مصوبه خودرویی مجلس حباب قیمتی خودروها را کاهش می‌دهد

🔺 اجرای مصوبه خودرویی مجلس حباب قیمتی خودروها را کاهش می‌دهد

🔹 نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید با مصوبه خودرویی مجلس و آزاد شدن واردات، بار روانی ممنوعیت از بین خواهد رفت و سوداگران نمی‌توانند در این بازار فعالیت کنند بنابراین حباب قیمتی خودرو کاهش می‌یابد.

ادامه مطلب ...
popup