🔺 نگاه ایران به بحث آب جنبه امنیت ملی دارد/ مجلس به کمک وزارت خارجه بحث حقآبه های کشور را پیگیری می کند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 نگاه ایران به بحث آب جنبه امنیت ملی دارد/ مجلس به کمک وزارت خارجه بحث حقآبه های کشور را پیگیری می کند

🔺 نگاه ایران به بحث آب جنبه امنیت ملی دارد/ مجلس به کمک وزارت خارجه بحث حقآبه های کشور را پیگیری می کند

🔹 رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موضوع آب مخصوصاً در کشورمان و در منطقه از اولویت های مهم است و ما نسبت به بحث آب، نگاه امنیت ملی داریم، گفت: وزارت امور خارجه و سایر سازمان های مربوطه باید کمک کنند تا مشکل و بحث حقآبه های موجود را پیگیری کنیم.

ادامه مطلب ...
popup