🔺 افزایش ناچیز یارانه نقدی در دولت قبل با وجود ۷ برابر شدن درآمد هدفمندی یارانه‌ها

Loading fehamnews خبر فهام
 
قدرت گرفته از فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 افزایش ناچیز یارانه نقدی در دولت قبل با وجود ۷ برابر شدن درآمد هدفمندی یارانه‌ها

🔺 افزایش ناچیز یارانه نقدی در دولت قبل با وجود ۷ برابر شدن درآمد هدفمندی یارانه‌ها

🔹 در ۴ سال پایانی دولت قبل درآمد دولت از هدفمندی یارانه‌ها ۸۲۴ هزار میلیارد تومان بود که فقط ۲۳۴ هزار میلیارد تومان آن به طور یارانه مستقیم نقدی بین مردم توزیع شد و مابقی صرف سایر مخارج دولت شد.

ادامه مطلب ...
popup