🔺 رئیس جمهور در مجلس به مردم و نمایندگان توضیح دهد که آیا مشکلات امروز کشور قابل حل است یا خیر

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 رئیس جمهور در مجلس به مردم و نمایندگان توضیح دهد که آیا مشکلات امروز کشور قابل حل است یا خیر

🔺 رئیس جمهور در مجلس به مردم و نمایندگان توضیح دهد که آیا مشکلات امروز کشور قابل حل است یا خیر

🔹 نماینده مردم مشکین شهر در مجلس اظهار داشت: هیات رئیسه ، رئیس جمهور را به خانه ملت دعوت کند و ایشان به مردم و نمایندگان توضیح دهند که آیا مشکلات امروز کشور قابل حل است یا خیر.

ادامه مطلب ...
popup