🔺 تکاپوی مکرون برای هدایت انگلیس در مسیر سیاست‌های اتحادیه اروپا

Loading fehamnews خبر فهام
 
قدرت گرفته از فهام

🔺 تکاپوی مکرون برای هدایت انگلیس در مسیر سیاست‌های اتحادیه اروپا

🔺 تکاپوی مکرون برای هدایت انگلیس در مسیر سیاست‌های اتحادیه اروپا

🔹 امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه که کشورش هم اکنون ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را برعهده دارد، با هدف هدایت و همره ساختن لندن در مسیر سیاست های این اتحادیه، از انگلیس دعوت کرده به یک «جامعه جدید سیاسی اروپایی» در خارج از چارچوب اتحادیه اروپا ملحق شود.

ادامه مطلب ...
popup