🔺 عضو انجمن اقتصاددانان ایران: ارز ترجیحی بسترساز رانت، فساد و قاچاق است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 عضو انجمن اقتصاددانان ایران: ارز ترجیحی بسترساز رانت، فساد و قاچاق است

🔺 عضو انجمن اقتصاددانان ایران: ارز ترجیحی بسترساز رانت، فساد و قاچاق است

🔺 عضو انجمن اقتصاددانان ایران: ارز ترجیحی بسترساز رانت، فساد و قاچاق است

🔹 عضو انجمن اقتصاددانان ایران گفت: سیاست‌هایی مانند ارز ترجیحی چهار هزار و ۲۰۰ تومانی بسترساز آسیب‌هایی مانند رانت، فساد و قاچاق است ضمن اینکه دولت هم برای تامین آن با توجه به اختلاف زیادی که با بازار آزاد دارد با دشواری های زیادی مواجه می شود.

ادامه مطلب ...
popup