🔺 تبعات جنگ روسیه و اوکراین در کشور جعلی اسرائیل

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 تبعات جنگ روسیه و اوکراین در کشور جعلی اسرائیل

🔹 نماینده مجلس تاکید کرد: تبعات حمایت غرب از اوکراین بزودی زود در اسرائیل دیده خواهد شد. شکاف حکومتی به علت حمایت اکثریت اشکنازی ها از روسیه بزودی منجر به دو دستگی در دولت جعلی اسرائیل و اختلافات عمیق خواهد شد.

ادامه مطلب ...
popup