🔺 دولت قبل سنگی در چاه انداخته که مدیران گرفتار خارج کردن آن هستند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 دولت قبل سنگی در چاه انداخته که مدیران گرفتار خارج کردن آن هستند

🔺 دولت قبل سنگی در چاه انداخته که مدیران گرفتار خارج کردن آن هستند

🔺 دولت قبل سنگی در چاه انداخته که مدیران گرفتار خارج کردن آن هستند

🔹 نماینده مردم لامرد در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت قبل سنگی را در چاه انداخته و مدیران گرفتار خارج کردن آن هستند؛ دولت باید دقت مضاعف داشته باشد و از اخذ هرگونه تصمیمات عجولانه خودداری کند.

ادامه مطلب ...
popup