🔺 تاراج سرمایه‌های ملی در پی قصور و کم‌کاری وزیر نفت سابق/پرونده تخلف به دستگاه قضایی ارجاع شد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 تاراج سرمایه‌های ملی در پی قصور و کم‌کاری وزیر نفت سابق/پرونده تخلف به دستگاه قضایی ارجاع شد

🔺 تاراج سرمایه‌های ملی در پی قصور و کم‌کاری وزیر نفت سابق/پرونده تخلف به دستگاه قضایی ارجاع شد

🔹 سخنگوی کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس گفت: سرمایه‌های ملی و ذخایر زیرزمینی کشور با قصور و کم‌کاری وزارت نفت و شخص وزیر سابق، توسط کشورهای رقیب و همسایه به تاراج می‌رود و متاسفانه حاصل این کم کاری در ۸ سال دوره وزارت ایشان به چند 10 میلیارد دلار می‌رسد.

ادامه مطلب ...
popup