🔺 رئیسی: مراودات سیاسی تهران - تاشکند به عالی ترین سطح رسیده است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 رئیسی: مراودات سیاسی تهران - تاشکند به عالی ترین سطح رسیده است

🔺 رئیسی: مراودات سیاسی تهران - تاشکند به عالی ترین سطح رسیده است

🔹 رئیس جمهور گفت: از زمان برقراری روابط ایران و ازبکستان کوشش دو طرف منجر به انجام مراودات سیاسی در عالی‌ترین سطوح و گسترش مناسبات بازرگانی و اقتصادی و تقویت ارتباطات انسانی و فرهنگی دو کشور دوست و برادر شده است.  

ادامه مطلب ...
popup