🔺 پاسخ وزیر ارتباطات پیرامون دلیل عدم اجرای قانون برای تبدیل وضعیت ایثارگران در شرکت مخابرات

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 پاسخ وزیر ارتباطات پیرامون دلیل عدم اجرای قانون برای تبدیل وضعیت ایثارگران در شرکت مخابرات

🔺 پاسخ وزیر ارتباطات پیرامون دلیل عدم اجرای قانون برای تبدیل وضعیت ایثارگران در شرکت مخابرات

🔹 سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در نشست این کمیسیون توضیحاتی را پیرامون دلیل عدم اجرای قانون برای تبدیل وضعیت ایثارگران در شرکت مخابرات ایران ارائه داد.

ادامه مطلب ...
popup