🔺 کنارک با ۲ مرکز تکثیر میگو، ظرفیت تولید سالانه ۱۵۰ میلیون قطعه پست لارو را دارد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 کنارک با ۲ مرکز تکثیر میگو، ظرفیت تولید سالانه ۱۵۰ میلیون قطعه پست لارو را دارد

🔺 کنارک با ۲ مرکز تکثیر میگو، ظرفیت تولید سالانه ۱۵۰ میلیون قطعه پست لارو را دارد

🔺 کنارک با ۲ مرکز تکثیر میگو، ظرفیت تولید سالانه ۱۵۰ میلیون قطعه پست لارو را دارد

🔹 رییس اداره دامپزشکی شهرستان کنارک گفت: این شهرستان دارای ۲ مرکز تکثیر میگو با ظرفیت تولید سالانه ۱۵۰ میلیون قطعه پست لارو است که تحت نظارت مستقیم و مستمر کارشناسان اداره دامپزشکی قرار داشته و مطابق برنامه راهبردی کنترل بیماری لکه سفید میگو فعالیت دارند.

ادامه مطلب ...
popup