🔺 تسری مردمی‌سازی اقتصاد فرهنگ و هنر اولویت صندوق اعتباری هنر است

Loading fehamnews خبر فهام
 
قدرت گرفته از فهام

🔺 تسری مردمی‌سازی اقتصاد فرهنگ و هنر اولویت صندوق اعتباری هنر است

🔺 تسری مردمی‌سازی اقتصاد فرهنگ و هنر اولویت صندوق اعتباری هنر است

🔹 مدیرعامل صندوق اعتباری هنر تلاش برای تسری مردمی سازی اقتصاد فرهنگ و هنر در جامعه را از اولویت‌های این صندوق در این دوره وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت مردمی برشمرد و گفت: در این مسیر با استفاده از همه ظرفیت‌ها در راه تحقق این مهم تلاش خواهیم کرد.

ادامه مطلب ...
popup