🔺 قدردانی وزیر آموزش و پرورش از تصویب طرح رتبه بندی معلمان در مجلس/ قوانین مجلس زیر ساخت اجرایی سازی سند تحول بنیادین است

Loading fehamnews خبر فهام
 
قدرت گرفته از فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 قدردانی وزیر آموزش و پرورش از تصویب طرح رتبه بندی معلمان در مجلس/ قوانین مجلس زیر ساخت اجرایی سازی سند تحول بنیادین است

🔺 قدردانی وزیر آموزش و پرورش از تصویب طرح رتبه بندی معلمان در مجلس/ قوانین مجلس زیر ساخت اجرایی سازی سند تحول بنیادین است

🔹 وزیر آموزش و پرورش دولت سیزدهم ضمن قدردانی از رئیس و نمایندگان مجلس برای تصویب طرح رتبه بندی معلمان گفت: قوانین مجلس در حوزه آموزش و پرورش زیر ساخت اجرایی سازی سند تحول بنیادین است.

ادامه مطلب ...
popup