🔺 واکنش به فروش اعضای حیاتی بدن (گفتگو - پيك نيمروزي 1401/02/20)

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 واکنش به فروش اعضای حیاتی بدن (گفتگو - پيك نيمروزي 1401/02/20)

🔺 واکنش به فروش اعضای حیاتی بدن (گفتگو - پيك نيمروزي 1401/02/20)

🔺 واکنش به فروش اعضای حیاتی بدن (گفتگو - پيك نيمروزي 1401/02/20)

🔹 به تازگی ویدئویی در فضای مجازی منتشر شده در خصوص فروش اعضای بدن با عنوان ((پدری که قلبش را می‌فروشد)). منتشرکنندگان این ویدئو مدعی شدند مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم به ویژه در سال‌های اخیر سبب شده که برخی افراد برای حل مشکل اقتصادی خود یا خانواده شان دست به فروش اعضای حیاتی بدن، مثل قلب بزنند. موضوعی که مدیر مرکز پیوند اعضای دانشگاه جندی شاپور می گوید پیوند عضوی که منجر به مرگ فرد سالم شود، امکان پذیر نیست. آقای دکتر شریعتی ...

ادامه مطلب ...
popup