🔺 تصاویر جدید و با کیفیت ماهواره نور۲ از پایگاه آمریکایی منتشر شد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 تصاویر جدید و با کیفیت ماهواره نور۲ از پایگاه آمریکایی منتشر شد

🔺 تصاویر جدید و با کیفیت ماهواره نور۲ از پایگاه آمریکایی منتشر شد

🔺 تصاویر جدید و با کیفیت ماهواره نور۲ از پایگاه آمریکایی منتشر شد

🔹 تصاویر جدیدی از پایگاه ناوگان پنجم دریایی آمریکا که توسط ماهواره نور۲ سپاه گرفته شده است منتشر شده که نشان می‌دهد کیفیت و دقت تفکیک تصاویر این ماهواره بیشتر از آن مقداری است که در تصاویر قبلی وجود داشته است.

ادامه مطلب ...
popup