🔺 ذخایر استراتژیک در تحویل به دولت سیزدهم ۳۰ تا ۷۰ درصد کمتر از حداقل بود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 ذخایر استراتژیک در تحویل به دولت سیزدهم ۳۰ تا ۷۰ درصد کمتر از حداقل بود

🔺 ذخایر استراتژیک در تحویل به دولت سیزدهم ۳۰ تا ۷۰ درصد کمتر از حداقل بود

🔺 ذخایر استراتژیک در تحویل به دولت سیزدهم ۳۰ تا ۷۰ درصد کمتر از حداقل بود

🔹 رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: ذخایر استراتژیک در زمان تحویل دولت بین ۳۰ تا ۷۰ درصد کمتر از حداقلی بود که باید وجود می‌داشت و با وجود اینکه هشت میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی نیز به اتمام رسیده بود دولت ذخایر استراتژیک را تامین کرد.

ادامه مطلب ...
popup